VATAPORNIMA GOOD MORNING IN MARATHI

सकाळच्या उजळणीमध्ये तुमच्या वाटेवरून आवरा, गोड सकाळ!

नवीन दिवस नवीन आणि नवीन प्रगती जगायचं हा सुंदर सकाळ तुमच्या वाटेवरून!

रोज सुंदर सकाळ देऊन पुर्ण होणारे स्वप्न तुमच्यासाठी साकार व्हावे हीच आशा करतो!

सकाळच्या हवासाचा आश्रय तुमच्या वाटेवरून साधला आहे, सांगतो जमलं का? सुप्रभात!

पाहत असताना संपूर्ण संसार सुंदर दिसतंय, आणि जेव्हा तुमच्या वाटेवरून सकाळ देखील देऊन जातं, तेव्हा तो सदैव सुंदर दीसे! सुप्रभात!

सकाळच्या मंगळसर सूर्याच्या तेजाने लहान माझ्या आयुष्यातील सकल कष्ट नष्ट करायचे आहेत!

सुंदर सकाळ तुमच्या वाटेवर कायमच साधला असे अश्या मंद दिवशी मुस्करायला मदत करतंय! सुप्रभात!

गुड नाईटची समाधान आणि सकाळची खुशी तुमच्या वाटेवरुन एकत्रीत होऊ द्याचं हीच अभिलाषा राहतंय! सुप्रभात!

सकाळच्या तापमान पाहता इच्छा होतंय त्यांच्या शीत आणि सुंदर वाट्यावर बसून कॉफी प्यायची! सुप्रभात!

तुमच्या वाटेवरुन नवीन सकाळ आणि नवीन स्वप्न येऊ द्यावं ही मला आशा आहे! सुप्रभात!

सुंदर सकाळ तुमच्या वाटेवरुन सुख, आनंद आणि खुशी येऊ द्यावी ही मला कायमच अभिलाषा आहे! सुप्रभात! ROMANTIC AND PASSIONATE GOOD MORNING

जिथे उद्या सुरु होणारं आहे, त्याच्यासाठी तुमचं आशिर्वाद अत्यंत आवश्यक आहे! त्यासाठी सुप्रभात तुला!

सुंदर सकाळ तुमच्या वाटेवरुन तुमची अंधश्रद्धा मिटवून नवीन उत्साह असणं ही माझी इच्छा आहे! सुप्रभात!

सकाळच्या उजळणीमध्ये तुमच्या वाटेवरून आणखी एक दिवसाचं उलट होऊ नयेत, तेव्हा जागा उठा आणि सुंदर सकाळ का तुमच्यासाठीच नसावं नाहीये ही एक माझी शुभचिंता! सुप्रभात!

तुमच्या वाटेवरुन सकाळचे सौंदर्य संपूर्ण जगातच सांगायला मिळालं तेव्हा जेव्हा ते सत्ताळो झालेलं आसतंय, तेव्हाच सुंदर असावं! सुप्रभात!

निसर्गाच्या इच्छानुसार सदैव काम करत असणारे सूर्य व तुमचं हृदय एकदम जुगलबंदीत सकाळ देणे हीच त्यांचं धम्म व जवळपास करून असतंय! सुप्रभात!

नवीन सकाळ येणर आहे, आपण उत्साही असाल तर त्यास महत्त्व द्यावं, तुमच्या वाटेवरुन तुमच्या जिंकेची प्रतिघात करून समोर धरण्यासारखं स्वतःच शक्तीच संगणं हे माझं मनोरंजन आहे! सुप्रभात!

सुंदर सकाळ तुमच्या वाटेवरून, तुमच्या वर्तनावर अति घन वर्षायला आली असते, याचं कारण तुमच्यासारखे माणूस आहेत तरी पुढे सुद्धा धन्य होऊ शकलाय! सुप्रभात!

सुंदर सकाळ तुमच्या वाटेवरुन, सदैव अनुकूलतेचे बळ तुमच्या सघळ्या उपलब्धिंच्या वातावर वाहते, ते वाटतात की जिथे तुम्ही नजर ठेवता तेथे बरच काही घडत नाही! सुप्रभात!

तुमच्या सुंदर आणि सजग दृष्टीने सकाळची सुंदरता दाखवता आलेली असते, पुढे सुद्धा तुमचे स्वप्न साकार होऊ द्यावे ही माझी शुभेच्छा आहे! सुप्रभात!