SAI BABA GOOD MORNING MARATHI

1) सद्गुरु साईंबाबा आपल्याच सध्याच्या जीवनात शांतता, मनःस्थिरता, प्रेम आणि दया पूर्वक सोबत आहेत.

2) जीवनातील सगळ्याच घडामोडी झाल्यावरही, साईंबाबा हे सर्वात मोठे संबोधक आणि संबलदायक असावे हे माझे विश्वास आहे.

3) जगातील सगळं चांगलं का नसतं, पण सद्गुरु साईंबाबांच्या चरणा आणि संदेशात माझं जीवन सुखाच आणि फुलांचेसोबत जाण्यासाठी तयार आहे.

4) साईंबाबा हे स्वतःचंद्र आहेत, ज्यांचे जीवनातील सगळ्यांना उपयोग साधतं, त्यांच्यासोबत तिचे बोल, संदेश आणि कार्य जंगमात घडतात.

5) सर्वच शांतता आणि प्रेमाच्या चतुरवटचाप, म्हणजे साईंबाबा. त्यांच्या भक्तांच्या जीवनावर युगांचं आशीर्वाद राहो.

6) साईंबाबा हे एक परमेश्वराचे सदानंदी अण्ण, भक्तांना अनुभवण्यासाठी माझ्यासोबत राहतं आणि माझ्या सोबत सांगतं आणि उपदेश देतं.

7) साईंबाबा हे एक आधारभूत सत्य आहेच. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिवित राहण्याचा एक छोटासा मार्ग होतो.

8) आपण सद्गुरु साईंबाबांच्या उपदेशांचा पालन करू, तेवढच आपल्या जीवनात सुख, शांतता आणि प्रेम राहील.

9) साईंबाबा हे जीवनदायी मंत्र चांगले बरे आणि माझ्या जीवनातील एक लक्ष आहे.

10) साईंबाबा काळाच्या बीबाळांमागे उभ्या राहिले. त्यांचा उपदेश जिवित असलेल्या सर्व लोकांच्या स्वप्नांना साकार करतो.

11) साईंबाबा हे ज्ञान, यज्ञांचा सामर्थ्य, आणि प्रेमाची शक्ती आहेत. GOOD MORNING THOUGHTS FOR SISTER

12) सर्वाना सहाय्य करता, सांत्वना देता, दुःखांपासून मुक्त करता याचा उस मंत्रात एक समुदाय आहे – साईंबाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय!

13) साईंबाबा हे सदाचार, उजळणी आणि ज्ञानाचे प्रतिनिधी आहेत.

14) सोबत राहा साईंबाबांच्या, त्यांच्या उपदेशांचा पालन करा आणि जीवनात सुखाचा आणि शांततेचा झाका घ्या.

15) साईंबाबा हे सर्वसाधारणाच्या समस्यांसाठी परिणामकारी उपाय आहेत.

16) साईंबाबा हे जीवनात सर्वश्रेष्ठ लक्षात ठेवण्याचा उत्तम दिस्तावा आहे.

17) जगातील सर्वात मोठे उपकार, साईंबाबाचे चरण. त्यांच्या उपदेशांचेच सहाय्य साधा आणि जीवनात संतुष्ट राहा.

18) जगातील सगळेच भक्तांच्या जीवनातील समस्यांचे अंत करण्यासाठी, साईंबाबा हे एक महत्वाचे साधन आहेत.

19) साईंबाबा हे प्रेमाच्या ज्योत जोडता, सदाचार साधता आणि ज्ञान देण्यासारखे प्रतिनिधी आहेत.

20) जे लोक साईंबाबांच्या चरणांतसाठी निरंतर भजन करतात ते संगतात की साईंबाबा हे देव असतात ज्यांच्या नावातील प्रथम शब्द “सदगुरु” असतात.