MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI GOOD MORNING

सुप्रभात! विजयाचे गरज जगावे, तुम्हाला यश लावू देवेचे पुत्रा! Good morning! May the desire for victory awaken in you; may the Lord’s son bestow success upon you!

चांगला वेळ नाही, कारण ते प्रतिसाद नाही. परंतु तुम्हाला चांगला विचार नक्की देण्याची क्षमता असते. There is no such thing as bad timing, only a lack of response. But you have the power to give a good thought.

बुधवार, मंगळवार, गुरुवार नाही, तर सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आहे. परंतु तुम्ही रोज चांगला काम करत असल्याने दिवस भर सुंदर असते. It may not be Wednesday or Tuesday, Thursday, but it is Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. But if you do good work every day, your day will be beautiful.

निराशा वाटत असताना कधी धीमी सास घ्या, आणि दोघांप्रमाणे सबब शोधा. When you feel hopeless, take a deep breath and search for two reasons.

कुणाचा तो शून्यच्या दिशेने संचालित होतो, जो स्वतःच्या दिशेने नसतो. Someone who controls by the void is not in control of himself.

जबाब अपेक्षा ठाऊक कायम असतो आणि मुलांना वाडवणं समजणारे माता-बाप शिक्षानंदक असतात. Expectations are permanent while parents who teach their children to behave well are proud.

जीवनातील अत्यंत मूळचे गुरु चंद्रमा आणि सूर्य आहेत. ते कधीही उद्या येथे असलेल्याकडे आले नाहीत, आणि त्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल मनुष्य आहेत. तुमच्या आपल्या जीवनात देवाने केलेले आकार हा आहे. The fundamental teachers in life are the moon and the sun. They have never come here among the people gathered here tomorrow, but people are among them. The shape that God has given in your own life.

आपण मंद आहोत, पण आता आपले पाय कडव झालेले संख्या आणि आपली संघटना तयार करत आहे याची देखील तुमच्याकडे असते. We may be slow, but you have the right number of painful feet and your organization is ready.

जब कोई आपकी ऊंचाई पर चढ़ जाता है कोशिश करने वालों में से 90% लोग वहां से अधिकतम उच्चता देख कर हताश हो जाते हैं, अगर उन लोगों में से 10% लोग होते हुए भी पार न कर पाये उसे और उंचाई की तरफ बढ़ने दो. When someone climbs to your height, 90% of the people who try to climb are discouraged by the maximum height there. If 10% of those people can’t cross it, let it rise to the height.

आपली चांगली सवय तुम्हाला तुमच्या आपल्या दादांच्या मालिकेणे दिली आहे, हा तुमच्याकडून गुंतवणू शकता. Your good skills were given to you by your grandfather, and you can pass them on to your children.

सिंह जे आपल्यशी बोलते, तो बोलण्यासाठी काहीशी नाहीत. त्याच्या स्थानावर येणे महत्वाचं आहे. Lions don’t need to say anything. It is important to be in their place. GOOD MORNING WISHES IN TAMIL FONT

आपलेला वक्त ज्यास असतो, तो एकटास वेगन पावलेल्या उंडीवर आहे. When your time comes, it is like running on a narrow bridge.

जेव्हा आपण जर आपल्याकडून न लावल्यास म्हणता आहात, ‘मला त्याच्याकडून कसलेत?’ शिका, ही समजणारी बात होते. When you say ‘How dare he?’ instead of ‘I don’t like it from him’, this is a wise remark.

आपले जीवन ज्या दिशेने आढळेल त्या दिशेने चालल्यास तुमसाठी हा जग अधिक उत्तम व्हायला सक्षम होईल. If you go in the direction your life is heading, the world will be more perfect for you.

आपले संचार आपल्या कौशल्याच्या जिजाऊ मुलाच्या जैतुकात जलंद्याचेच आहे. Your communication is the fruit of your skill, and the victory of your mother.

नेमक्या पाठीवर दौलत बनते नाहीत. उद्या दुसर्‍या दिवशी तुमचं स्वतःचं काहीतरी सुरू करा आणि तुम्हाला आवडेल त्याचा काम करा. Wealth does not accumulate on proper paths. Start something of your own tomorrow and do what you like.

आपल्या जीवनाला विविधतेचं एक सुंदर रंग दया आणि समजुन सगळं तुमच्यासाठी सखोल होईल. Add a beautiful shade of diversity to your life and everything will be transparent to you.

ब्लॅकबेल सखोल ताण होतो, सोबतीचं स्वावलंबन कमी होते. Blackmail is pure arrogance, and self-reliance is less.

जीवन आणि हसताचं स्रोतचा संबंध अस्तित्वात तरंगतो करा नये मागो कार्य त्याच्या अवघडतेप्रमाणे पूर्ण करा. Don’t make life and laughter sources into waves, and complete work in its difficulty.

इथे तुम्हाला घंटेचे शासक नियंत्रण करत असतील, तो आपलं शून्यावर चालू असतो. काही वेळा आपण त्याची पोहच झाली आहे पण पाहत नाही आहोत का. Here, the ruler of the clock will control you, and he will run on his void. Sometimes you may have reached it, but you can’t see it.