MARATHI LIFE GOOD MORNING

1) “शिवाय जगाच्या जगात काहीही मनात घालू नका.” – “Without Shivaji, do not keep anything in mind in the world.”

2) “रुपये नासती पण बुद्धी नसेल, तर उन्हाळ्यात उभ असणार नाय.” – “If there is no money, but if there is no wisdom, then there will be no stagnation in the winter.”

3) “जगाच्या तरुणाईत असाघट तत्त्वं आहे, तो आहे – खरं, तो आहे – उत्तमं, तो आहे – अचूकं.” – “In the youth of the world, there is an immutable principle, that is true, that is excellent, that is infallible.”

4) “जिथे बुद्धी नाही, तिथे सद्गती नाही.” – “Where there is no wisdom, there is no salvation.”

5) “जगण्यापेक्षा जगणे लाभकारी आहे.” – “Thinking is more profitable than earning.”

6) “जगणे नसते तर जाणवणे घालू नका.” – “If you do not think, then do not say.”

7) “आईच्या पायांवरच बुद्धी राहते.” – “Wisdom remains on the mother’s feet.”

8) “पण नजर आता नसेल तर नक्की विचारावा.” – “But if you do not see, then definitely think.”

9) “विचारावे आणि निर्णय घ्यावा असे करावे.” – “Think and make decisions accordingly.”

10) “कळणार नाही गीती आणि मांडणार नसत.” – “Those who do not know singing, do not dance.”

11) “जगण्यापेक्षा जगणे लाभकारी आहे.” – “Thinking is more profitable than earning.” GOOD MORNING NEW TYPE

12) “देखणार नसताना तशीच आणि विचारावे आणि निर्णय घ्यावे.” – “Even without seeing, think and make the decision.”

13) “तुमचे प्रत्येक सपन क्रिडाला जावे.” – “Let every dream of yours be, and it lasts for a lifetime.”

14) “जीवनातील रोजच्या स्वप्न आपल्या कल्पनेतून पूर्ण होतात.” – “The daily dreams of life are fulfilled by our imagination.”

15) “जगाच्या संपूर्ण समस्या बुद्धीच्या शक्तीच्या समस्या आहेत.” – “All the problems of the world are problems of the power of thought.”

16) “खूप माणसं असतात पण ज्याने त्याच्यामध्ये विश्वास आहे त्याचं जिवन विविध उद्योगांच्या सुप्तिला येत नाही.” – “There are many people, but those who have confidence in themselves, their life does not come to the sleep of various industries.”

17) “प्रत्येक दर्शनातील जी ideas आपल्यासाठी योग्य असतील त्या साठी त्यावर ठरलेली दृष्टी/विचार अत्यंत महत्वाची असते.” – “The idea that is suitable for us in every perception is very important for that perception.”

18) “आयुष्याच्या प्रत्येक अनुभवास खुप शिकवता जातो.” – “We learn a lot from every experience of life.”

19) “चांगले जीवन ह्याच्या सिद्धिसाठी समजले आहे की प्रत्येक गोष्ट पासूनच शिकायला शक्य आहे.” – “We have understood that for the success of a good life, everything can be learned from anyone.”

20) “जीवन हेच प्रेमाचे मार्ग आहे.” – “Life is the path of love.”