MALAYALAM ROMANTIC GOOD MORNING

പുലരിയേ പുതുമയായി അരിയാൻ കാതിരിക്കുകയും കണ്ണീരും തീസുകളും എന്നെ പോലെ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളും നിറയും. ശുഭരാത്രി.

Stay awake to witness the beauty of the new morning, just like the dewdrops and tears that surround me. Memories that fill my heart. Good morning.

ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും ലക്ഷ്യം അടക്കുക. ഒരു ലോകത്തെ പ്രണയികൾ സൂര്യകിരണങ്ങൾ പോലെ സ്വപ്നങ്ങളായി വെളിച്ചം നല്കുന്നു, ശുഭരാത്രി ഉണ്ടാകട്ടെ.

Set your goal from a perspective. Love that person like the rays of the sun that lights the world, creating dreams within. Good Morning.

താങ്കളുടെ സ്നേഹമിലൂടെ എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും മിന്നിക്കുന്ന ഒരു സൂര്യതാപത്തിലൂടെയും, നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയും നിറഞ്ഞ സമയത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഒരു നാളായിരിക്കട്ടെ. ശുഭരാത്രി.

Through your love, be like the warmth of the sun that reaches every corner, every detail, and talks with us through time, every moment. Have a great day.

ഉയിരനിറഞ്ഞ നിറംനിറഞ്ഞ മങ്ങള്‍ നീ കാണിക്കുന്നു. ജന്മദിനാശംസകള്‍ പൂക്കള്‍ പറയുന്നു. ഓരോ മിനിറ്റുമായിത് പ്രണയം കുളിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി.

You see the colors, see the countless shades of mist. Flowers that whisper birthday greetings. Every moment filled with love. Good night.

ഹൃദയത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയം. എന്നെ വിരിക്കുന്ന ഒരു നാലുകുടികൾ സമരം ലഭിക്കും. ശുഭരാത്രി.

A love that honors the heart. A war that makes me laugh. Good night.

സമയത്തിന്റെ പാടുന്ന സിനിമയിലെ നിറം, സിരിയൻ ചിരിയും, പ്രണയികൾ ആരാണു പറഞ്ഞത്? ഉണ്ടാകുകയും ഉണ്ടാകാം. ശുഭരാത്രി.

The colors of time in the film, the sounds of laughter, who can say love? Can do and can be. Good night.

വാക്കുകൾ പറയുകയും തീരും, മുഖത്തെ തിളക്കങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമാക്കുകയും, പ്രണയത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിറഞ്ഞതാക്കാം. ശുഭരാത്രി.

Words to say and to finish, to perfect the light of the face, the colors of love. Good night.

നിങ്ങളുടെ പിന്തുടർപ്പം, നിരവധി വളരെ അനുഭവങ്ങളോടുകൂടി കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രണയം തുറന്ന് കാത്തുമ്പോൾ, കിടക്കുന്ന പ്ര്ണയങ്ങൾ എനിക്ക് ആരോടും പോരാടാൻ സാധിക്കും. ശുഭരാത്രി. RAISE UP NEW DAY GOOD MORNING

Your appreciation is based on numerous experiences. When we release our love and the love stories that come with it, I can fight anyone. Good night.

ഇതിലൂടെ നീ എന്നിലൂടെ പരസ്പരം പറയുന്ന പ്രണയം പിന്തുടർന്ന് വളരുന്നു, കൊളവുവളപ്പിനാൽ കൊടുക്കിയ പരിമിതികളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നു. ശുഭരാത്രി.

The love that we express and the love that grows between us. It grows beyond the limits that we impose, from the confines of culture. Good night.

നോക്കി പറഞ്ഞതിന് വാക്കുകൾ പരിശീലനം ആവുന്നതുപോലെ പ്രണയവെറും സാന്ദർഭികമായ നമുക്കെല്ലാവരും പഠിക്കാനാവുന്നു. ശുഭരാത്രി.

As words can develop an idea, so too can we all learn the nuances of love. Good night.

ഇനിയും കൂടുതൽ നിറകൾ സെളയുന്ന ഒരു സൂര്യകിരണമായി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം. ഒരു സമയത്തെപ്പറ്റി എല്ലാ സ്മരണകൾക്കും അനുഭവങ്ങള്ക്കും സംസാരിക്കുന്ന നിർമ്മല സൌജന്യത നൽകാം. ശുഭരാത്രി.

Your love is like a ray of sun that adds even more colors. The simplicity and freedom of being able to share memories and experiences about a certain time. Good night.

മനപ്പാടിലെ പ്രണയം തിളക്കമായി വാണിച്ചെത്തുന്നു. സഹജമായ ിസാന്ദര്ദുമായി നമ്മെ ചേർത്ത് കാലത്ത് നിൻറെ പ്രണയക്കരണം അനുഭവിക്കാൻ അവസരമാകുന്നു. ശുഭരാത്രി.

Love in the mind illuminates. Combines us gracefully, and gives us a chance to experience your loving moments in time. Good night.

നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ, പ്രണയം, പൂക്കൾ, കണ്ണീരും, പറക്കുന്ന തുറന്ന പാതയില്‍ പോകുകയും സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദാർശനം വാക്കുകൾ ആശയങ്ങളായി ആയിരിക്കട്ടെ. ശുഭരാത്രി.

Memories, Love, Flowers, Tears, going on an open path, questioning our own thoughts, and vision being turned into words and ideas. Good night.

നീ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമായി വരുന്നു, എന്നു പറഞ്ഞ പ്രണയം. ആ പ്രണയത്തിന് സഹായം ചെയ്യും ഒരു നാളിൽ വന്നു പോയി. ശുഭരാത്രി.

You are the love that brings meaning to my life. That love came in one day and will continue to help. Good night.

പ്രണ