LOVE MARATHI GOOD MORNING

1) “प्रेम एक शक्ती आहे, प्रत्येकाला ती समजुन घेतायेत जे आपल्याच जीवनात नाते बांधते.”

“Love is a power that everyone should understand, as it binds relationships in one’s life.”

2) “प्रेमातला शक्ती असणार तर त्याला काहीही निराशा देऊ शकत नाही.”

“Love’s power is so strong that it cannot be disillusioned.”

3) “माझं तुझासंधी नातं असतं, जर त्यात माझं कोणाचं दूर होण देखील होत असेल तर मला सोबत तू असणं हा वाईट पंख होता वाटतो.”

“Our bond is so strong that even if someone separates us, I still feel like you are with me, like a single white feather.”

4) “तुला माझा साखर लागेलच, हास्य गर्व व समजणार बनून ठेवण्यासाठी.”

“I want to be your sugar, make you laugh, be proud, and understand you.”

5) “तू आठवड्यात आठवड्याच्या लाजाला मोठं भाग बनून गेलस आणि मला तुला चांगल्या प्रेमाची आणि जागृत दिली.”

“During the eight weeks, you became a significant part of my life and gave me the gift of true love and awareness.”

6) “वसंत रुतूंमध्ये नाविन्य समाविष्ट होण्याचे एक नातं असतं, तसंच तुझ्या वेगळ्या सणांसमोर तू माझ्या हिरोळ्यांचा संधिष्ठ प्रतिनिधी आहेस.”

“During the spring season, there is a bond of renewal, and in your unique celebrations, you represent my bright lights.”

7) “आठवतं तीळगूळ जेवण ही तुझ्याशी करण फक्त माझ्याच्या तशी वाटतं, करण जसं त्यासाठी धेतलेलं आहे अशा नात्यांमध्ये संबंध.”

“Eating sesame seeds and jaggery with you always feels special to me, as it is a relationship built around giving and sharing.”

8) “तुमचं आश्रय गेलं तर देवाने कधीही तुमचं प्रेम फेकू नाही.”

“If you have God’s support, your love will never be wasted.”

9) “मला तुमच्या प्रेमाचं स्वर आणि झंझावा सदैव ऐकायचं आहे.”

“I always want to hear the sound and rhythm of your love.”

10) “तुला भेटायचं हा मन आणि ओठांचं पांघरून तेच जातं, जोपर्यंत तुमच्याशी असणं, जोपर्यंत जगुतं मला तुम्हाला घेऊन जाणारं स्वप्न हवं त्याचं कितीही वेळ लागतो.”

“My heart and lips turn red with anticipation until I am with you, and how long it takes for me to bring you into my dream as I wake.”

11) “तुमची स्मृतीची एक शीव्यावर असणार मी येतो तशी माझी प्रत्येक अगदी सुंदर अनुभव साक्षी असा माझा दैनंदिन पास.” GOOD MORNING DAY ES

“I come through every wonderful experience with the memory of you like a lotus flower, which is a witness to my everyday life.”

12) “मनातलं त्या ठसणं कशाचं असतं समजू शकत नाही, पण माझ्याकडे तुमचं स्वर असतं आणि अशा पण शांत व आवडत्याने लागतं.”

“I cannot comprehend the thoughts inside your head, but your voice echoes within me, soothing and pleasing me.”

13) “तुला दिवसाच्या सुरवाती एक शुभेच्छा देणारं हा नकली होतं पण त्याचं प्रत्येक शब्द माझ्या मनात तुळतं.”

“Your good morning wishes were once said in jest, but each word echoes within my heart.”

14) “तू चांगला करतस कारण तू खरं आहेस, आणि माझं प्रेम कशाला खोलत नाही, करण तुमचं आकर्षण, माझ्यावर थोडं हळू होतं.”

“You are honest, and I never question my love for you, because your attraction towards me overcomes my doubts.”

15) “मी जाणे तू आता का दूर रवणार आहेस पण मगच तुझ्यासोबतच आहोत.”

“I know you are leaving soon, but I will remain with you in spirit.”

16) “तू कधीही त्यासाठी पण माझं सर्वसंग असणार नाही, हालच तुझ्याशी बोलत होतं, पाहत होतं, येत होतांना तुझ्याशी बोलत नाही, पण माझ्या मनातले लपवण होते.”

“You will never be alone, as you have my full support, even when you are not talking to me, seeing me, or coming to me in my mind.”

17) “तू माझं संपूर्ण जीवं आहेस, मी तुला बदलू शकणार नाही.”

“You are my whole life, and I cannot change that.”

18) “तू एकटंय आहेस आणि मी तुलाच शोधूँयाचं पावतो.”

“You are unique, and I try to always find your one-to-one connection.”

19) “मी सर्वशक्तीच तुमच्याशी असे बंधित होतेय, जे तुला माझ्या हृदयात आणि आत्मात घालत द्याते.”

“I am bound to you with all my power that puts you in my heart and soul.”

20) “नाही ठीक तीळगूळ, ती माझी मायबोली करणारी, माझं एक सांगतं सदैव तुला ‘लावते, तीळगूळ!’ अशी आवाज तुम्हाला समोर आणतं.”

“Sesame seeds and jaggery are not my favorite, but I still tell you to always bring them, and the sound of me saying, ‘Lavate, Til Gul!’ will always be with you.”