GOOD MORNING WITH QUOTES IN MALAYALAM

പുലര്‍ത്തിയ സന്ധ്യയും സമുദ്രത്തിന്റെ കിനാറുകള്‍ തിളിച്ചു കൊണ്ടോളം പ്രഭാതം പ്രാരംഭിക്കുന്നു. The morning starts with the glimmering of the seashore and the sun rising after a peaceful evening.

മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിലും പോവുന്നത് അല്ല, പൊതുവേ എല്ലാവരും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുകയും, ജലസ്തംഭം പോലെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഭാതമോ. A morning is when everyone wakes up, even those who are dead or gone. It’s a new day to continue your life like a lighthouse.

തിളക്കം തുടരുകയും സന്ദർശന പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഭാതമോ ഉള്ളത് എന്നു തോന്നുന്നു. A morning is a time when the light keeps coming and the visit is constant.

കിടുക്കിയിനും നല്ലതായ ഒരു പ്രഭാതം നല്‍കുന്നു ജീവിതം തുടരുന്നതിനും. A good morning is what gives hope to continue life, even in tough times.

പൊന്നാനിയില്‍ പാതിരി പറച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞും കാതും മരം കോടിക്കുമല്ലോയി വെച്ച് പൊന്നില്‍ പറക്കുന്ന പക്ഷികളും കണ്ണീരും എന്നിവിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ദൃശ്യമെന്ന നിലയില്‍ പ്രഭാതം തുടരുകയും ഉണ്ട്. A morning where there are trees that have fallen because of heavy rain, where the air is filled with the fragrance of soil and the sight of birds flying in the sky, tears come to your eyes.

കാറ്റിന്റെ സങ്കീര്‍ണമായ പൃഷ് തന്നെ വിശ്രമിയ്ക്കാനും പ്രഭാതം നല്‍കുന്നു. A morning is what gives us rest from the constant hum of the car.

ഒന്നിച്ചുകൂടി അലകൂടിയുള്ള സന്ദ്രതയും ഒന്നിച്ചുകൂടി ചിരികളും നല്‍കുന്ന ഒരു പ്രഭാതം തുടരുകയും. A morning that brings laughter and freshness with it.

എനിക്ക് നല്‍കിയ പ്രഭാതം ഒരു നാലു ലക്ഷം പുലര്‍ത്തിയ വൃക്ഷം പോലെ വളരെ മനോഹരമാണ്. A good morning is as enchanting as a tree growing for 450,000 years.

സാന്ദ്രഗമായ പാറകള്‍ തിളിക്കുന്ന പ്രഭാതം തുടരുകയും. A morning that shines light on the sand.

അരമനങ്ങളും അടിയുകളും തപ്പുകൂടി പൂവിന്റെ തിളക്കം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രഭാതം അത്യാന്തികമാണ്. A morning that shows the light of the flowers even when under the darkness of fortresses and walls.

ശരിക്കും ചിരിയും നേരുണ്ടോ? പിരിഞ്ഞു സ്നേഹം നല്‍കുമ്പോള്‍ ചിരിയും നേരുണ്ടോ? Is there really a smile or a moment when someone gives you love? GOOD MORNING QUOTES ON LIFE IN ENGLISH

കാതുകളിലെ കങ്കുകളും തെളിയിച്ച അയാളുകളുമായ ഒരു പ്രഭാതം തുടരുകയും. A morning that reveals the secrets and beauty of the eyes.

മനസ്സിലോ കണ്ണുകളിലോ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് പ്രഭാതം തുടരുന്നത്. A morning that manifests in your mind or your eyes.

സമൂഹത്തിന്‍റെ അല്ലാത്ത പ്രതിനിധിയായി മാത്രം വരവും നല്‍കിയെടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിന്. A morning that comes just for the opportunity to represent the community.

സ്നേഹം പകർത്താനാള്‍ സ്നേഹം കിട്ടും. A morning where love is given and received.

എന്താണ് സൗഖ്യം തുടരുന്നത്? അത് ഒരു പ്രഭാതം ഇല്ലാത്തതാകുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് കാണാം. One can only see what happiness lies in a community where a morning is absent.

ഒരു നല്‍പിലെ പ്രഭാതം എനിക്ക് മനോഹരമായ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. A morning in a beautiful landscape that gives me an opportunity to see the enchanting beauty of nature.

മനസ്സിലായ എല്ലാവരും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രഭാതം തുടരുന്നതിന് സ്വാഗതം. All who are in mind are welcome to a morning that is a part of a community.

ജീവിതം അചിരത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭം നല്കാനാണ് ഒരു പ്രഭാതം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. A morning that offers a chance to continue life in a delightful way.

പ്രണയത്തിന് മരുന്നറിയാന്‍ പ്രഭാതവും ഉണരുന്നത് ഒരു സന്ദർഭമാണ്. A morning that helps to heal love.