GOOD MORNING WISHES IN TELUGU HAPPY TUESDAY

సుప్రభాతం మీకు. ఈ మంగళవారం మీ జీవితం అందరికీ సంతోషం అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. (Suprabhatam miku. Ee mangalavaram mi jeevitam andariki santosham andinchalani korukuntunnaanu.)

ఈ రోజు ఒక సందర్భం. మీరు ఆ సందర్భం పొందుకోవడం దృఢీకరించండి. స్వీకరించి లోపం చేయకూడదు. (Ee roju oka sandarbham. Meeru aa sandarbham pondhukovadam drudhikarinchandi. Swikarinchu lasyam cheyakudadu).

వాటిని నిజంగా చూసినప్పుడు మాత్రమే, ఇవి సంతోషం అందిస్తాయి. (Vaatinichi nijamgaa choosinappudu maatrame, ivi santosham andisthaayi)

సహజంగా నేను ప్రతి రోజు ఆనందంతో జీవిస్తున్నాను. అది అందుబాటులో ఉండి ఎప్పుడైనా నా జీవితంలో ఉంటుంది. (Sahajamga nenu prathi roju aanandantho jevisthunnaanu. Adi andhubatulonudi yeppudaina na jevithamlo unutundi)

ప్రతిరోజూ ఒక కొన్ని కొంత సార్లు నడస్తూ తీసుకెళ్లుకోవడం వల్ల మన జీవితాన్ని అన్ని సమ్మతం గా చూపుకోగలము. (Prathi roju oka konni kontha saarlu nadasthu theesukellukovadam valla mana jevitaanni anni sammatamgaa choopukogalam)

నీ కోరికల్లో జీవన లో ఒక అందమైన అంశం కలిగి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. సుదీర్ఘ శాశ్వత సమాధానం లో మీ జీవితం చాల శుభ్రం గా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. (Nee korikalalo jevana lo oka andamaina amsam kaligi unutundani asisthunnaanu. Sudheergha shashwatha samadhanam lo mee jevitham chala shubram ga unutundani asisthunnaanu)

ఈ భానువారం మన జీవితం ఇక్కడ ఉంటుందానికి, ప్రతి ఒక్క స్వాస్త్య అంశాన్ని ప్రజలకు సమర్పించాలి. (Ee bhaanuvaaram mana jevitham ikkada unutundaani ki, prathi okka swastyam anshaannni prajaluku samarpinchali)

నీ జీవితం ఒక తేజీసెగ కనిపిస్తుంది మరియు ఆ తేజీసెగ నుండి పెద్ద పనిలో తెలియకపోతే అలవాట్లు జరగవచ్చు. (Nee jevitham oka thejeasega kanipistundi mariyu aa thejeasega nundi pedda panilo theliyakapothe alavathlu jaragavachu)

చాలా మంచి అవసరాలు చూసుకోవడం వల్ల మన జీవితం కొద్ది సరదాగులో ఉంటుంది. (Chalaa manchi avasaraalu choosukovadam valla mana jevitham kodi saradaagullo unutunedi) ప్రతి సార్వజనిక స్థలం ఒక అభివృద్ధి. అందరి ప్రేమ, పాటనాలు మరియు సహాయం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. (Prathi saarvajanika sthalam oka abhivrudhi. Andari prema, paatanalu mariyu sahayam undalani korukuntunnaanu) GOOD MORNING FUNNY QUOTES MARATHI

మీరు నిండిపోయినప్పుడు మీ స్నేహం, ప్రణయం కలిగించాలని ఆశిస్తున్నాను. (Meeru nindipoynappudu mee sneham, pranayam kaliginalani asisthunnaanu)

ప్రతి ప్రశ్నకే ఒక సమాధానం ఉంటుందని నా అంతస్తు. ఈ మంగళవారం మీ జీవితం అందరికీ సమాధానం అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. (Prathi prashnake oka samandhanam untundani naa antasthu. Ee mangalavaram mi jevitam andariki samandhanam andinchalani korukuntunnaanu)

నమస్తే, అద్భుతమైన జీవితం పొందుటకు ముందుకు వెళ్ళైనా మనం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. (Namaste, adbutamaina jevitham pondutaku mundhuku vellaianaa mana prayaatnaalu chesthuntundi)

గుడ్ మార్నింగ్, జీవితం ఒక బాధాకంటి పరిస్థితిలో ఉంటుందని గమనించుకొని, మీరు పోగొట్టుకుంటే ఉపయోగాలు కనెక్ట్ అవుతాయి. ఒకవేళల సంతోషం తరవాత ఇంకా మంచి రోజులు వస్తాయి. (Good morning, jevitham oka baadhakanthi parishtitilo unutundi ani gamaninchi meeru pogottukunte upayogalu connect avuthaayi. Okavela santosham taravaatha inkka manchi rojulu vasthundhi.)

నమస్తే, ఆశకనివోళ్ళు ఎప్పుడైనా తీసుకువలనుంది. నీవు మన జీవితాన్ని ఉన్నతికి దారిచూస్తున్న సమర్థులు. (Namaste, aashakanivollu yeppudaina theesukovalanundu. Neevu mana jevithanni unnathikita darichoostunna samarthulu).

నీ జీవితం ధీర్ఘకాల సుఖం ఉంటే నేను ఖాదించుటకు పోవవద్దు. (Nee jevitham dheerghakaala sukham unnate naenu khaadinchutakku povaddu).

మీ నెచ్చిన సమయం కలవని ఉంది. మీరు పోగొట్టుకుంటే మీ ధృవీకరణ శక్తిని పెంచవచ్చు. (Mee nechchina samayam kalavana undi. Meeru pogottukunte mee dhruveekarana saktini penchavachu).

మనస్సులోని ప్రేమ పారంగతిని ఒక సంతోషము చేసుకోండి. (Manasuloa prema paarangaathini oka santoshamu chesukondi).

ఓ గుచ్ఛము ఉంటే దేనికి పట్టి చే