GOOD MORNING ROMANTIC MARATHI

“उठी मी उदंड श्वासांनी, फुलोत पुष्प डोळ्यात माझ्या, आणि एक जलद म्हणे मनाला, का न करावं तुला प्रेम दर्शनाचं!”

“तुम्ही झालो सपने माझ्या, आज तेथे आहोत काय पण झाले नाही. तुमचे हात माझ्या हातात, सांग तुम्हाला किती मन भरारी नाही!”

“तुम्ही माझ्या जीवनातील साऱ्या आश्चर्य आहात, मी याचं उपहार माझ्या करू शकतीचं कोणी म्हणे होतं!”

“त्वचेवरुन हात घेतल्यानंतर, मनाच्या क्षणात झळझळून आलं तुमच्या प्रेमाचं लाब मला आज मात्र देणार…”

“अक्ष्य तू झालेस माझे शहाणे, जाणून घ्या तूझं प्रेम माझं कितं गहन आहे.”

“तुमच्या सोबत जिवंतपण वाढायला मी इच्छुक आहे, मनाला तुमच्या प्रेमाचं लाब नाही असतं…”

“तू आहेस का स्वप्नात माझ्या, शक्य नसतं संजय म्हणत प्राणांचं उजळतं आणि सुंदर होतं…”

“जगा जगा कोपऱ्यात उठलेले ते उध्दर प्रेमाच आहेत, जिथे कितीही एकाच दिवशीं निघून जातो तिथे प्रेमाचा या स्पर्शाचा जज्ञान!”

“तू माझं जगाचं आहेस, तुला ही भेट आणि एक नवीन दिवस प्रेमाचा घोष!”

“त्या सखोल तुम्हा झोपडीत, मी प्रेमाचा चांदणत देखील गुजरते!”

“जगाची सर्व गांठ तुमच्या सोबत जोडलेली आहे, तुला प्रेमाचा आभास असेल ते देखील उघडतो सावित्रीचा स्वप्न…” GOOD MORNING SWEETHEART

“तुझसोबत जिवंतपण वाढावं, ही माझी इच्छा, तुम्हाच्या प्रेमाचं चंद्रमाला सारखं असतं, की सगळं चांगलं होतं…”

“जेव्हा उपाशे त्या प्रेमाच्या गोट्या, मैत्रीचा मंदब स्पंदून, कधी ते आशा करु तुझया दुधळ्या, त्यामुळे जगभराचा साथ तुझ्याशी होय पाटलं…”

“उडण्यासारखं स्वप्न वेळेवर तुमचं होतं, प्रेम आणि सोबत जोडलेलं आहे जीवन, रात्री सजलेली ती साज तुझ्यासाठी…”

“लक्ष तुमच्या दर्शनाचें, स्पंद तुमच्या मंदिरांनाचें, एक्या तुमच्या स्वप्नांचें आहेत, आत्म्यांनाचें संपूर्ण प्रेम तुमचं आहेत!”

“आज मिलिबिलुतून रुजला प्रेम तुमच्या सोबत, तुमच्या आशीर्वादात नाहीतर मीही प्रेम आहेत!”

“जीवनाभरच्या निराशेची समुद्रात आहेत तुमच्या प्रेमाचे फुल, आणि तू माझं आश्चर्यजनक वास वेडा ठेवतात!”

“तुझ्याशी आणि माझ्याशी कधी कुणावर नाही होणार होतं, ज्याचा प्रेमाचा हृदय भिजतो, त्याचं जीवनाजे भरलं!”

“आज तुमच्याशी अनुभवायचं प्रेम, जादूंचा प्रेम, त्याची महत्वाची प्रेम ज्याचा जीवनात गुंतला!”

“तुमच्या दृष्टीत आणि माझ्याशी जगणं, प्रेमाची दिशा ज्यात श्री प्रेम चा चमक सगळे जगाच्या ठिकाणावर उभें असतो!”