GOOD MORNING QUOTES FOR HIM IN MARATHI

उठा, सकाळची सुरवात घ्या, धन्यवाद देण्याचा जनिवा देऊ लावा, माणसं मजसं भरा!

सकाळच्या सूर्याने आंधळे लेकरीत निरंतर उठण्याची सांगताना, जगत जगात जई जशी संपली जात जाईल!

उठा ओ राघवा, उठा मां झळकतंय अंगांवर, उठा तुझ्या स्नेहाच्या किरणांनी उजळविण काढलेल्या सावल्यांच्या समोर उठा.

सकाळच्या ढगाळाची सरपट, लांब कलेची नीट, तुम्ही उठून जाणार हो आज जरी फक्त शरीरातचच उठू नका पण मनातच याद न ठेवत!

ज्यानं ने सकाळच्या समयाला असळेपणा प्लॅन क्रूट केले त्यानंचा दिवस चंद्रसुखाला जातो, आता तुम्हीच पूर्ण दिवस असेल असं मांज्याचे विश्वास आहे.

आज चा सकाळ हि सर्व दिवसांमागे महत्वाचा असतो, त्याला तुम्हाला अभिमान वाटतो असं मांज्याच्या भावना आहे.

सकाळच्या स्वच्छंद वातावरणात होत उठायला पण कधीतरी नाही विसरतो की हे अनमोल अस्तित्व हे सकाळाचे तत्त्व.

सकाळ पहिल्याच उठण्यातच दिवसाची सुरवात आहे त्याना सुखद व शुभद पहावं चाहतो, यासाठी ही वेडं सांगत आहे.

ज्यानं चुकीचे सकाळ पाहिले त्यानं असलं “व्वा” तर तुम्हाला असलं “हो, हो सकाळ लाई गंधाळं”.

पहाट झोपलेला आणि प्रात जागलेला तुम्ही हा जीवन जगायचा हो म्हणून जमलास जन्म!

सकाळ झाल्यावर सूर्याची सुरवात सोडता नाही, त्याची प्रभावशाली किरणे तुमच्या दिवसाला सुंदर व सुखद मांडतात. GOOD MORNING IN GUJARATI FONTS

सकाळच्या शंखाने सुरवात रचली जातंय फक्त तोच नाही तुमच्या हृदयापासून नुसत टाकले जातात.

सकाळच्या आकाशात सूर्याने जगायचं आकांक्षीत घटनं, यात तुमच्या नाते संपले आणि परस्पर समजलं जातं.

सकाळ प्रेमाचा आडवा आहे, ज्याने सर्व जीवनांनी दिसतं तोंने प्रेम घेतलं असं वाटतंय.

सकाळ उठून नजर भरून सहजच आणि माणसं बुशणार दृष्टीसे स्वतः तोंड आणि सोबतच्या परस्पराच्या हृदयचालणाचं विचार करा.

सकाळ उठून काम की वाचाला आणि त्याला मनोरंजन बनवाला मात्र जपाल त्याचा पूर्ण अनुभव घ्याला होणार नाही.

ज्यानं सकाळच्या समयाला अनुसरून स्थळ बदललं त्याला अपवाद घडत नाही कारण आज चांगलं सकाळ असण्यामुळे होत उभं राहतं.

सकाळ कर्पूर चांगलं आहे जो पेट साफ होतो तो दिवस सुंदर जशी सुरु होतो.

सगळं श्वाश पूर्णश्वास होताच, उडीदतिट थांबताच, सकाळ विविध विचारांच्या स्वप्नांना जगत आहे असं मांज्याच्या मनातचे भाव आहेत.

सकाळची सूरवात एखाद्या चंद्रानं जुळून, बैठकी येईनं पण तुम्हाला बोलतंय की दिवस सुंदर असेल्‌.