GOOD MORNING POEMS MARATHI

1) उठो, जागो, सखोल गंभीर, नवीन दिशा लागणार स्वप्नांत, या शुभ सकाळासह नमस्कार.

2) उठो, जागो, इच्छा घाला, सफळता स्वप्नंत साकार करणार, जगा धैर्य, नवा जीवन सार करणार.

3) सकाळी संध्याकाळ, मन लावा प्रसन्नतेची तास, उठो सकाळच्या वेळी जागा, जीवनात लावो सदैव माझं ज्यास.

4) सकाळी समाधानाचं संध्यकाळ, ज्योतींची प्रकाशाने जगा, निस्संदेह माझे तुझे नाही माझा अॅप्स, शुभ सकाळ तुमच्यासाठी छिनात करून दागा.

5) सोबत दिसू तुमचं हसरं प्रकाश, मानसाची रंजिशी फुटवतेच, साकार करणार आणि आनंदीत होणार, ती खास सकाळच्या मुलाचं दिवस.

6) सकाळी थकलेलं शरीर जागा, नसतं राहो उलटापणाआधी, उठो, जागो दया सुरु झालं आहे, शुभ सकाळ स्वप्नबद्ध झालेलं.

7) जिथे स्वप्न आहे, तिथे सकाळ, आमचे इच्छित आणि आनंदीत सकाळ, आपणास सुख देणारीची शक्ती, गुंतवणूक, शुभ सकाळ आणि सारं अनुभवण्यासाठी ह्या जगण्याचा समाज.

8) सकाळी एक नव्या दिवसाची आमही पावणार, तुमच्यासाठी दुसरा वर्ष सुरुवात झाली आहे! जगाच्या संजशी हसूच उठा, जागा, शुभ सकाळ असा तुमच्यासाठी असावा या वर्षात.

9) जे स्वप्न देखत असतात, ते सकाळी रंगावले आहेत, जी प्रेमामधून नीमता घेऊन आले आहे. याप्रमाणे हा सकाळ तुमच्यासाठी आनंदीत असावा, शुभ सकाळ.

10) उद्या रुपास दुपारी झपाटालं, तुमच्यासाठी असावं सकाळ नवीन, गंभीरतेच्या हसरात हरडायला सुरू, स्वप्नबद्ध सकाळ प्रशांततेने आढळायचं असेल.

11) सुरळ्या साहबांनी हसली नवी श्रुती, झालंय सर्व तुमचेसाठीच, शांततेच्या आघोडी उलटायची यशस्वी सकाळ, शुभ सकाळ. GOOD MORNING AND HAPPY SUNDAY ARTISTIC

12) एक नवीन सकाळ तुमच्या दिवसाला सुरू होत आहे, एक सुंदर जीवनाची शुरूवात तुमच्या सोन्याशीच होतेच, आनंदाचे सपताह आमच्या सकाळी ध्वनित होते, शुभ सकाळ.

13) शीत शांततेची सर्जास्त्र, त्याने सौंदर्य सकाळ तयार केला, हसरे स्वप्नांनी ऊडणारे नििवारण बनतील, मुक्त सकाळ आणि सुख.

14) सकाळी एक सुंदर खंड, तुमच्या जीवन रंगावलेच, सुंदर आणि सकारात्मक जीवन कळतो, शुभ सकाळ.

15) जैसे कि सबेरे का पिछले दिन का अंश है, तुम्हारे लिए भी, एक नया दिन, एक नयी शुरुवात है, सुबह की उठती धूप, तुम्हें खुशियां दे जाये, जो तुम पुरे दिन सही मुस्कुराहटों में जोश में जियो.

16) सकाळी देते नवा तूफान, आकाशात नाचते फुल, सहलीत जीवनाचा बदल, शुभ सकाळ.

17) सोने की एक निद्रा से उपजता है सपना नया, दिन भर तीनी सीपी नेटव्यर्क की एक जबान पर बातें बनाता है, ये जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है, सुबह की उठती धूप, तुम्हें खुशियां दे जाये.

18) उठा नेहमी आणि नवा जीवन सुरू करा, समय नश्यासाठी आहे, संध्याकाळ जाणून घ्या ज्या तेवढा केला नाही, शुभ सकाळ आपल्याला .

19) सकाळी उठा वाणी); तुमच्या अंगावर स्पंदन, प्रतिफ़ल संपताच्या योजना, शुभ सकाळ.

20) जीवनात समय अस्ल्याचा, तर मला जागा, मला अर्थ द्या, सार्थक म्हणजे सदा झालं, आणखी दुपार, तर आणखी सकाळ.