GOOD MORNING MESSAGE IN MARATHI FOR HUSBAND

प्रभात शुभेच्छा, माझ्या जीवनातील आधार आणि स्नेह तुमच्याकडून आहे.

सकाळच्या सूर्योदयानंतर जीवन माझा खूप उत्साहात शुरू होत आहे.

आज कोणताही वस्तु आवडली वाटत नाही तरीही, तुमच्या बाजुला झोंबणारी ञाट्याच्या झालोखराबरोबर दिवस आणि आता सकाळ उठत आहेत.

उद्या जोपर्यंत आम्ही संवाद करणार होतो, तोपर्यंत माझ्याकडे वेववंत राहण्याची आशा आहे.

तुमच्यासोबत आहेत म्हणजे सगळं ठसावंच!

आज तुमच्या गोडवणूकचा दिवस आहे, माझ्या प्रेमाने सर्वांच्या मनात आतुरता आहे.

आजचा आनंद सकाळच्या तुमच्या चेहऱ्यावर प्रतिफळ देतो.

आज मी फक्त तुमच्यासाठी लक्षात राहणार आहे.

जगभरातील सर्वांत सुंदर प्रकार तुमच्यासारखा अनुभव कोणासाठी दिला जाऊ शकतो.

तुमच्यासोबत जी एक चर्चा करायला गेलो तो ते दिवस नेहमिच अभिवादन द्यायला मिळतो आहे.

आज तुमच्यासोबत जीतल्या आहोत आणि आता आम्ही त्याची ज्याकडे समाविष्ट होतो. GOOD MORNING RED ROSES WITH QUOTES

तुमच्या हातांमध्ये माझं जीवन आहे, आजच्या सकाळी तुमच्या मोठ्या चेहऱ्यावर आणि हातांवर विशरण करतो.

आजच्या सकाळच्या देव हा ते देव आहे ज्याच्यासोबत तुमचं जीवन सुखाचं आहे.

सगळ्यांना आजचा दिवस आनंदी आणि भरपूर होतो जे सगळेच आम्ही तुझ्यासोबत वाटतो.

तुमच्याकडे पहाण्यासाठी दिवस आता सुरु होत आहे.

सकाळचा सूर्य प्रेमसह सन्मान देतो, आणि आज तुमच्या सोबत माझं जीवन प्रशंसार्थ आहे.

सकाळच्या सूर्याला ह्ळिशिवाय तुमचा चेहरा ठसा नाही, त्यानंतर आता जीवन माझं आनंदपूर्ण होत आहे.

हींच एक सकाळ, म्हटले असले की शुभेच्छा द्यायची.. म्हणजेच माझं प्रेम देखील सोडत नाही.

सफरसोबत जीवन चालत राहतो, जी जिरवत नसतो आणि आता सकाळ उत्साहाने सुरु होत आहे.

सकाळच्या एतयात सोबत येताना म्हणते असते, ‘माझं प्रेम, आमचं स्नेह आणि ही सकाळ झकास शुभेच्छा!