GOOD MORNING MARATHI LANGUAGE

सुप्रभात, नवीन दिवस आणि नवीन सुरुवात!

उठा, जागा आणि नवीन दिवस चालू करा!

सुप्रभात, प्रेम, शांती आणि समृद्धी सहज घडवा!

जगा आणि तुमच्या आयुष्यात धन, समृद्धी आणि समुदाय आरोग्याची साईट टाका.

जगा आणि सदैव थोडे वेळ व्यस्त ठेवू वाटत नाही!

सुप्रभात, एक नवीन दिवस एक नवीन शुरुआत म्हणजे.

जशी जीवन असेल, तसेच सुख राहो!

निरंतर बदलणे जीवन आहे, आणि आजपर्यंतच सर्वात छान दिवस असला पाहीजे!

सुप्रभात, सुख, शांतता, शक्ती आणि आरोग्य आजच्या दिवसात असो.

असं एक नवीन दिवस असतो, अधिक उच्च उन्नतीची इच्छा घेता!

सदैव खाच आणि संध्याकाळी संध्या करा! POSITIVE GOOD MORNING QUOTES FOR HELPING

आजच्या दिवसाची सुरुवात ख़ूपच छान करण्याची कुणीही बरोबर नाही आणि जसा दिवस म्हणजेच तुमची इच्छा!

सुप्रभात, आजपासून तुमचे जीवन खूपच सुंदर असावे!

फुलांच्या त्रस्तीत नसा, असेच तुमची जगण्याची शक्ती वाढत येईल.

सुप्रभात, जीवन जशी असे पाहुया तसेच तुमचे आश्वासन तुमच्या शक्तिसोय बरोबर राहावे.

तुमचे आयुष्य माझ्याकडून सध्याच्या सुन्दर असल्या अशा आशांसह भरून घेतले पाहिजे.

सुप्रभात, – येशू माझा श्रद्धा माकडलेला आणि त्याचा शांतता तुमच्या जीवनामध्ये आणावे!

जेव्हा सुप्रभात आला तेव्हा तुम्हाला एक नवीन उत्साह असावा!

सुप्रभात, अनंत बलासा अधिक असावा याची मला इच्छा असते!

आदर्श स्थितीत तुमच्या लक्ष्याला येण्यासाठी हे सुप्रभात चालू असू शकते!