GOOD MORNING IN MARATHI LOVE

सकाळचा उद्या मस्त असो; प्रेमाची सुबह शुभ आहे!

प्रेमाची सुबह सखोल, मनातलं उजळ निरोप आहे!

तुमचं उद्या मस्त जावो; प्रेमाच्या तिथीला शुभेच्छा!

उद्या सकाळ तोमाचं स्वप्न साकार होवो; प्रेमाच्या शुभेच्छा सह मिलू देवो!

जपा प्रेमाची मंत्राला; उद्या सुबह आले नवा कला!

प्रेमाच्या उजळ्याने सजला आला उद्या सकाळ; आणि मनातलं संकल्प झालं जागृत!

प्रेम संध्याकाळाचा प्रतिदिनांकित चिह्न आहे, जसं सुबहाचा सूर्य!

उदयाच्या उजळण्याने सकाळ तयार होणे; प्रेमाच्या उधाणांसह संपुष्ट होण्यास सहायक आहे!

प्रेमांसह जागा, प्रेमांसह सोवा; उद्या सुबह सुखकारक आहे सह सेवा! तुमच्या प्रेमाची चर्चा आज तुमच्या मनात चाल आहे; उद्या सुबह त्याच्या निरोपात आहे!

उद्या सुबह त्याच्याशी प्रेमकथा सकळ फुलून घ्या; प्रेमाच्या सुगंधाने अभिमान सह सुखाच्या संघटनेत ऊडा! GOOD MORNING WISHES FOR LOVER MALAYALAM

प्रेमाच्या मंदिरात तुमची पूजा झाली; उद्या सुबह ते तुमच्याशी संध्याकाळ ब्रह्मा!

तुमचं उद्या मस्त जावो; प्रेम तुमच्यापेक्षा अधिक व्हावंरे संध्याकाळ आला!

प्रेमाच्या सुबहाच्या देवाला सह समर्थ होवो; जसं शॉस्पियरांनी केलं सुरूवात!

उद्या सुबह तुमचा सपना साकार होवो; प्रेमाच्या आशेने सर्व तुमचं सफल जावं!

प्रेम जगाच्या स्पर्शाने आणला गेला; तुमच्याशी संध्याकाळ परत संबंध गरजेचं आहे!

नवीन सुबह, नवं प्रेम, नवं आरंभ, अनुभवा ग्रुपवट्ट्याच्या हरवणार्‍या आनंदाची खुशी!

प्रेम जगाचे अश्रूतसमज उडवतं; उदयाच्या सुगंधाशी मोठं बळ होतं!

उद्या सफलतेला आंबा आणि प्रेमाच्या आशांनी एकत्रीत करू!

सकाळच्या सुंदर उदयाने तेजश्रीचं मंगल जगाला मिळो!