COMEDY GOOD MORNING IN MARATHI

सुप्रभात आणि मस्त टाईम पास्स!

मोठ्या पण प्रभा शेर शब्दांचा नाही

शुभ दिवस! बोलणारी नाही, हंसणारी आहे!

चिंता करणे खर्च आहे, हंसणे मुजरा!

अखंड स्मित आणि पूर्ण सुख आजचे एवढं राहु द्या , की आपलं आज बाकीचं दिवस नाहीये

शुभ सकाळ, बोलणारी नाही, हंसणारी आहे!

घरच्या सामान्य वातावरणात सुप्रभात!

हंस्या वाढ्या कमी जुन्या – शुभ सकाळ

शुभ सकाळ काढा, हंसी आणणारं आहे!

ज्योत जळत, आनंद फळत, सुख सारे आपल्या सेवेत त्रिण मंदिरत आलो असावे – शुभ सकाळ

हंस्या वाढ्या, कमी जुन्या, शुभ सकाळ! GOOD MORNING SUNDAY ABSTRAT

शेजारचं नाही, सकाळचं आहे तो!

शुभ सकाळ! हसून सुट्टी जाऊन येऊ द्या!

लक्ष भारी, सभा उत्साही, शुभ सकाळ!

हंसी चढती चन्द्रकिरणे, तुमचं संतुष्टी घडवो हल्ला बोलणारी सुप्रभात!

सपना पाहताना जगत नसतं, प्रणयाच्या झालं सकाळ

सुप्रभात मोठ्या पोटातील चा नाही , तर उंदीर दाटण्याच्या आणि प्रवहण्याच्या वर्षात चांगलं आहेत

मुस्काणा जगुक हे देतंय सकाळ सारं , तु कमी मुस्काण द्या सार्वजनिक

जोक करू दिवसच्या पहिल्या अंधारात, सुख आणि समृद्धी होईल सारे तुमच्या डोक्यात

माझं शब्द चंद्रकिरण नवे, माझं फेसबुक पोस्ट आणि त्याचं संसार नवं. हंसण्याचं एखादं स्वभाव झालंस वाटतं त्याला हंसवत नसावं तर का? – शुभ सकाळ!