BEST GOOD MORNING SUVICHAR IN MARATHI

उठो, जागो और जीत लो। – Wake up, rise and conquer.

सुप्रभात, शुभ प्रभात। – Good morning, auspicious morning.

एक नवी मालिका शुरू करा। – Start a new chapter.

आजचा दिवस आपलं आहे, त्याला सुंदर बनवा। – Today belongs to us, let’s make it beautiful.

कोणत्या वेळेवर जागलो ते वेळा त्याच्याला मिळतात नाही, पण तोंडाच्या तसेच धड्ड्याच्या वेळेवर मिळतो. – Waking up early might not give us more time, but it makes us more productive.

सुखी जीवनासाठी उत्तम सुपचार सुरू करा। – Start your day with good habits for a happy life. YOU ARE SPECIAL TO ME GOOD MORNING

काही पाहिजे हो, तर त्याला स्वतः बनवणे पाहिजे होते. – If you want something, you have to make it yourself.

जीवन फार खास आहे, त्या रेशीमध्ये राहा। – Life is special, live it in your own rhythm.

कुठलीही कोणतीही त्रुटी तुमच्या उत्तमतेला संदेश नाही. – No mistake can diminish your greatness. जीवन अनुभवांचा समूह आहे। – Life is a collection of experiences.

तुमच्या जीवनात नाम लिहायचं असेल तर त्यात ‘मैत्री’, ‘प्रेम’, ‘शांतता’, ‘समता’ ह्या