ADUTHAVAR MEETHU PAZHI QUOTES IN TAMIL GOOD MORNING

“காலையில் என் உயிரை உறங்குவோம் போதும். கனிவு சரியான கடைகளில் அழுக்களை விடுவோம்.” – வாலிபர வெங்கடரமான்

“Let us rest our souls in the morning. Let us leave aside the worries in the right places.”

“காலை வணக்கம் சகோதரரே! உங்கள் நாள் இனிய மறுமொழிகளில் ஆரம்பிக்கட்டும்.” – எஸ்.பி. ஜெய்சங்கர்

“Good morning brothers and sisters! Your day will begin with beautiful words.”

“ஒளி கொஞ்சம் வருகிறது நம் நாளையில். அப்போது பார்த்து நீங்க பேசும் பலருக்கும் புரியும்.” – ஸ்ரீ சுஜாதா

“A little brightness is coming in our day. Then, many will understand what you say.”

“காலை வணக்கம் தமிழ்நாட்டுக்கு அருமையான ஒளியை வழங்குகிறோம்.” – டாக்டர் எம்.ஜி.ராமசாமி

“Good morning Tamil Nadu. We’re bringing you great light.”

“கலை ஒரு சாதனை அது எங்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த பொருள். இனிய காலை வணக்கம்.” – கல் களி

“Art is a tool; it is a high treasure for us. Good morning.”

“காலை வணக்கம்! நீங்கள் முழுக்க படைப்பை கருதியிருக்கின்றினால், நீங்கள் செய்த வேலை எல்லாமே நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.” – கார்த்திக் குமார்

“Good morning! If you think about the whole army, the work you have done will be useful to us.”

“வாழ்க்கை தான் ஒரு அற்புதமான அமைப்பு. இது பேராசைக் குழு அலப்பினால் போதும் அற்புதமான அமைப்பு நினைவில் போகும்.” – சத்குரு ஸ்ரீ பரமார்தான யோகனந் தர்ம மூர்த்தி

“Life is a wonderful arrangement. Even if a big ego group is formed, a wonderful arrangement will come to mind.”

“காலை வணக்கம்! நிறைய செய்திகள் நம் நாடுகளை இழந்து போகுகின்றன. அவர்களை தொடர்ந்து நீங்கள் வழிகாட்டி தந்து வருகின்றோம்.” – ஸ்ரீ மதுராக்கள் அண்ணாமலை

“Good morning! Many news is damaging our countries. We are guiding them to continue.”

“நடிகை ஒரு தனிப்பட்ட கலையாகும் ஆனால் நடனம் வழக்கமாக இருக்க வேண்டும்.” – கமல்ஹாசன்

“Acting must be an individual art form, but dance should be a process.”

“காலை வணக்கம்! மசாஜ் செய்ய அந்த துப்பாக்கிய பழக்கப் போல் உலகெங்கும் இருக்கும். உங்களுக்கு உதவும் கட்டளைகளை விரும்புவீர்களா?” – ஡ாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

“Good morning! Massages are like a universal language. Do you want tips that can help you?”

“ஒரு முயற்சியின் மூலம், பலர் ஆகும் பெருமை நமக்கு வருகிறது.” – ராஜினிகாந்த் GOOD MORNING MARATHI FLOWERS

“Through one effort, many people will benefit.”

“கலை பூமியின் பசுமை.” – வாலிபர வெங்கடரமான்

“Art is the greenness of the earth.”

“பூமி எங்கும் பொன் என்று கருத்து அனைவருக்கும் உண்மையாக உள்ளது. ஆனால் அது செயல்களில் ஒரே நிலையில் இருக்கக் கூடாது.” – குமாரிகா கணேசன்

“The earth is truly golden for everyone. But it should never be in the same state in actions.”

“போதும் நல்ல மனதை காத்து, ஒரு புதிய துறை தேடுகின்றேன்.” – மகாகவி பாகவதர்

“Always keep a good heart and search for a new way.”

“எதிர்காலம் என் அடையாளத்தில் இல்லை. எதிர்ப்பார்க்கும் பொழுது நான் தப்பிவிடுகிறேன்.” – விருதுப்பட பொறியியல் துறை தலைவர் திருமதி பிராதீபா வரதராஜன்

“The future is not in my resume. I do my best when being watched.”

“உயிரினை பக்கத்தில் போட்டு என் நாள் துடைக்கிறேன்.” – பாவுராஜ்

“I put my life on the line and live my day.”

“ஒரு வெற்றியான கலாட்டாக இருக்க வேண்டும், எனவே எந்த எண்ணம் போதுமானாலும் எந்த கட்டத்திலும் போதுமானாலும் கவனமாக வைக்க வேண்டும்.” – இளங்கோ மானம்

“To be a successful artist, you must pay attention regardless of any amount.”

“சுவாரஸ்யமான கலை நான் கண்ட போது கணக்கு சரியாக போய்விடும்.” – இளஞ்சிந்தை பாரதியார்

“When I see an exciting art, my calculations will come out right.”

“செய்த உதவி செயல்புகள் எல்லாம் எங்களுக்கு மேம்படும் படைக்குத் தாராளமான வேலை எனக்கு எண்ணும்.” – அப்துல் கலாம்

“Assistance given, tasks performed, and endless work are my army.”

“ஒரு வழியினை வழிக்காக விடுவோம், பின் பின் நம் நடனம் ஆரம்பிக்கட்டும்.” – பாண்டி ஜகந்நாதன்

“Let us set a path to follow; then, we can start dancing one after another.”